ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ไฮบริดจ์ (SUV) พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่าน (อ่าน 68) 04 ส.ค. 65
ประกวดราคาซื้อชุดซื้อยานยนต์ไฮบริดจ์ (SUV) พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์นโฟนและศูนย์บริกา (อ่าน 74) 21 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 728) 04 ม.ค. 64
เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 782) 18 ธ.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 518) 18 ธ.ค. 63