ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก (อ่าน 128) 31 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก (อ่าน 142) 14 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร (อ่าน 136) 14 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก (อ่าน 145) 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก (อ่าน 123) 30 พ.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร (อ่าน 153) 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร (อ่าน 123) 30 พ.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก (อ่าน 125) 30 พ.ย. 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก (อ่าน 125) 30 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ไฮบริดจ์ (SUV) พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่าน (อ่าน 276) 04 ส.ค. 65
ประกวดราคาซื้อชุดซื้อยานยนต์ไฮบริดจ์ (SUV) พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์นโฟนและศูนย์บริกา (อ่าน 238) 21 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 893) 04 ม.ค. 64
เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 1013) 18 ธ.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 679) 18 ธ.ค. 63