แผนกวิชาโลจิสติกส์

นายศตวรรษ บัวทอง
หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์

นางสาววิภาวดี รักขวัญ
ครูพิเศษสอน

นางสาวเกศรา บุญสุข
ครูพิเศษสอน