แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวปัมมา แก้วพูล
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาววราภรณ์ พรหมศร
ครูพิเศษ​สอน​