แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวปัมมา แก้วพูล
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวสุวรัตน์ อรชร
ครูพิเศษสอน