แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวสุวรัตน์ อรชร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายอณน หรีรักษ์
ครูพิเศษสอน