แผนกวิชาการตลาด

นางพรรณนิภัทร วังบุญคง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางสาวเกศรา บุญสุข
ครูพิเศษสอน