ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 54) 28 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อ​ ตาราง​ วันและเวลา​ สถานที่สอบ​ ตำแหน่งธุรการ (อ่าน 52) 26 เม.ย. 66
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รับสมัครสอลตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 85) 18 เม.ย. 66
วิทยาลัย​การ​อาชีพ​หัวไทร​ เปิด​รับสมัคร​สอบคัดเลือกลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​เจ้าหน้าที่​ธุรการ (อ่าน 266) 11 พ.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 202) 03 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ effective teaching พัฒนาทักษะทางเทคโ (อ่าน 190) 27 ต.ค. 65
เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ effect (อ่าน 225) 07 ต.ค. 65
ประกาศกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ effective teaching พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีพร้อ (อ่าน 193) 07 ต.ค. 65
แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 337) 26 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่งพนังงานขับรถ (อ่าน 400) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่งครูพิเศษสอน​ (อ่าน 468) 06 พ.ค. 65
แผนปฎิบัติการ​ราชการ​ ปีการศึกษา​ 2565​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​หัวไทร​ (อ่าน 390) 01 ก.พ. 65
กำหนด​การ​ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน​ ด้านการฝึกอบรม​ (การสร้างจิตสำนักในการเป็นผู้ประกอบการและเขี (อ่าน 822) 19 ส.ค. 64
แนวปฎิบัติในการจัดการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 (อ่าน 695) 13 ก.ค. 64
ประชาสัมพันพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (นับจด)ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 656) 06 ก.ค. 64
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (อ่าน 672) 02 ก.ค. 64
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (อ่าน 805) 09 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน วันที่1-4 มีนาคม 2564 (อ่าน 816) 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1026) 20 ม.ค. 64
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6-20 มกราคม 2564 (อ่าน 748) 06 ม.ค. 64